Partneri ideal për materiale ndërtimi dhe vegla profesionale

COMTEK Sh.p.k operon në tregun Shqiptar prej disa vitesh si shpërndarës ekskluziv i kompanisë qëndrore Sto, Marmoline, Soframap, Elora, Pajarito etj . Comtek shpk ofron një shumëllojshmëri të produkteve të cilësisë së lartë si: Sisteme per fasada termoizoluese dhe fasada te ventiluara, materiale per restaurim, mbrojtje betoni, Llacra, Stuko etj. Bojra te brendshme, bojra fasade, bojra hekuri, bojra druri, bojra dekorative, Mikrocimento. Vegla pune per lyerje, suvatim, patimin. Vegla pune per punime ndertimi, elektrike, mekanike dhe hidraulike.

 • Bojra te brendshme

 • Bojra te jashtme

 • Materiale per izolim termik fasade

 • Fasada te ventiluara

 • Bojra me bazë epokside për dysheme

 • Mbrojtje & Perforecim betoni

 • Materiale per izolim akustik

 • Bojra te brendshme

 • Bojra per fasade

 • Bojra dekorative

 • Bojra druri

 • Bojra per metal

 • Materiale hidroizolimi

 • Bojra te brendshme

 • Bojra fasade

 • Mikrocimento

 • Stuko, Fino, Suva

 • Shtresa niveluese

 • Bojra druri dhe Metali

 • Vegla pune Lyerje

 • Vegla pune Suvatimi

 • Vegla pune Patinimi

 • Aksesore ndihmes

 • Materiale

 • Bojra te brendshme dhe fasade

 • Bojra per sinjalistike rrugore

 • Bojra kunder korrozionit

 • Sisteme per dysheme

   

 • Kompaktore me dridhje te dheut

 • Rrula vibrues asfalti

 • Prerese rrugesh

 • Rrula per ngjeshje dheu dhe asfalti

 • Bojra dekorative

 • Kompresor ajri Industrial

 • Kompresor Ajri Pa Vaj

 • Kompresor ajri portativ me vide

 • Kompresore ajri te vegjel kompakt

 • Kompresore te vegjel dore

 • Kompresore Ajri Dentare

 • Filtra ajri per kompresore

 • Koka per kacavida dhe Vidatore

 • Koka kriketi

 • Celesa dhe Kacavida

 • Vegla pune per automobilistike

 • Vegla pune bluarese ndarese

 • Vegla per instalime Hidraulike, Elektrike

 • Vegla per thyerje

 • Sete veglash me valixhe

 • Rafte per magazinim veglash

 • Pinca

 • Mjete goditese

 • Vegla rrotulluese

 • Mjete per gervishtje shkaterrim

 • Mjete matese shenjuese testuese

 • Mjete matese shenjuese testuese