Makineri ndertimi

Sakai

Makineri per shtrim rrugesh asfalti SAKAI

SAKAI INDUSTRIES HEAVY, LTD. është një kompani me bazë në Japoni, e angazhuar kryesisht në prodhimin dhe shitjen e pajisjeve të shtrimit të rrugëve, si dhe pajisjeve të mirëmbajtjes dhe riparimit të rrugëve. Comtek Shpk sjell per tregun shqiptar Makineri per shtrim rrugesh asfalti SAKAI si: Kompaktore me dridhje te dheut, Prerese rrugesh, Rrul vibrues asfalti, Rrula per ngjeshje dheu dhe asfalti etj.

Kompaktore me dridhje te asfaltit

Rrul vibrues asfalti

Prerese rrugesh asfalti

Rrula per ngjeshje dheu dhe asfalti